Pantene’s #ChanceToShine with Nur Fathia [BTS]

Behind the scene of Pantene’s #ChanceToShine with Nur Fathia photo shoot.